Úvod

Nabízím psychoterapii založenou na přístupu biosyntézy, celostní metody, která pracuje s celým potenciálem člověka, s jeho sebeúzdravnými schopnostmi.

Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce a terapii jako vztah mezi dvěma lidmi, který může obohatit a nabídnout prostor pro tvořivost, sdílení a objevování nových možností života. Při práci propojuji techniky rozhovoru s možnostmi psychosomatických přístupů biosyntézy.

Věřím, že každá krize může být potenciálem ke změně.

Jak zvládnout těžkosti života jako jsou například dospívání, konflikty v rodině, spory s dospívajícím dítětem, potíže při výchově dětí? Někdy si člověk ví rady sám a někdy by rád vyhledal pomoc a své starosti sdílel. Pro takové situace se nabízí možnost poradenství, terapie, doprovázení na životních křižovatkách a pomoc hledat řešení.


Najdete mě také v terapeutickém centru Pod křídly v Dejvicích - více na   www.podkridly.com

© Mgr. Radka Košňarová,  kresby © Ája Platinská