Co nabízím?

 • Poradenství v osobních, rodinných či pracovních otázkách
 • Odbornou pomoc a provázení v krizi a těžkých životních situacích (rozvod, rozchod, ztráta blízkého člověka, změna bydliště nebo zaměstnání, úmrtí v rodině, ztráta smyslu života, domácí násilí, krize středního věku)
 • Pomoc při řešení partnerských krizí
 • Pracuji s dospívajícími, kteří se trápí s pubertou a dozráváním k dospělosti, se vztahy s rodiči nebo jinými dospělými autoritami, potřebují podporu v rodinných konfliktech, hledají vlastní cestu k samostatnosti či odpoutávání se od rodiny v mladé dospělosti i možnost,jak začít po svém
 • Provázení v obtížných obdobích života - při psychosomatických potížích, sociálních fóbiích, poruchách příjmu potravy, úzkostech i depresích a dalších.
 • Provázení a podporu v sebepoznávání a osobním růstu
 • Poradenství rodinám v konfliktu (biologickým i pěstounským)

Ve své praxi se zaměřuji především na tyto oblasti:

 • Práce s emocemi: Jak porozumět a zvládat své emoce? Jak rozumět svému strachu, úzkosti, depresi? Jak zacházet s agresí či bezmocí?
 • Osobnostní rozvoj:  posilování sebedůvěry, sebepojetí, budování vlastní identity, vyrovnávání se s minulostí či plánování budoucnosti
 • Potíže v komunikaci: posilování komunikačních dovedností, porozumění vztahových odlišností, budování vzájemného respektu a úcty
 • Práce s rodinou: komunikace v rodině, posilování rolí členů rodiny, výchovné poradenství, porozumnění rizikovému chování u dětí a dospívajících z pohledu rodičů
 • Práce s dospívajícími: náročná puberta, vztahy s rodiči a jinými dospělými autoritami, povinnosti ve škole, volnočasové aktivity, učit se být sám sebou, mít respekt a úctu druhých
 • Provázení a zvládání partnerských krizí
 • Syndrom vyhoření, problémy v pracovních vztazích
© Mgr. Radka Košňarová,  kresby © Ája Platinská